Baujan, sjálfstyrking er byggð á öndun og tilfinningavinnu.

– Stofnuð 2000 –

  • aðferð til að þekkja og tengjast tilfinningum sínum
  • aðferð til að stjórna tilfinningum í stað þess að þær stjórni okkur
  • aðferð til að stjórna líðan sinni
  • aðferð til að njóta vellíðunar og vera hæf til að elska
  • auðveld og varanleg sjálfstyrkingaraðferð

Baujan er auðveld sjálfstyrkingaraðferð sem byggir á tilfinningavinnu og slökunaröndun. Kennd er leið til að komast heil frá áföllum og álagi. Afhentir eru lyklar til sjálfsuppbyggingar. Aðferðin miðar að því að hafa stjórn á tilfinningalegri líðan sinni. Að geta sett sig í spor annarra, gefið meira af sér og notið líðandi stundar. Í Baujunni er lögð áhersla á að bataleiðir séu að sem mestu leyti sjálfssprottnar og því sem varanlegastar. Þar sem hún tengist öndun eignast einstaklingurinn hana innra með sér og getur leitað í hana í erfiðleikum og mótlæti síðar á lífsleiðinni.

Baujan er sjálfstyrking fyrir alla!

Til að byggja sig upp eftir áfall eða langvarandi álag, t.d. skilnað, einelti/ofbeldi, missi ástvinar, erfiðleika í samskiptum innan fjölskyldu/skóla/starfsvettvangs, fíkn, kvíða, þunglyndi, veikindi eða bara til að styrkja sig og öðlast meira sjálföryggi og vellíðan.

Baujan auðveldar okkur að lifa við erfiðar aðstæður og álag.

Baujan er sjálfstyrking þar sem ekki er horft á yfirborðsöryggi heldur er farið í kjarnann sjálfan, grunninn sem þarf að byggja á. Með því að læra Baujuna förum við út úr meðvirkni, þ.e. óöryggi, hættum að stjórnast af líðan og hegðun annarra og byggjum okkur upp á heilbrigðan hátt.

Hver er galdurinn á bak við Baujuna og af hverju virkar hún svona vel?

Hún hefur verið kennd þúsundum manna í 15 ár með frábærum árangri.

Aðferðin er fljótvirk, árangursrík og umfram allt auðveld aðferð í sjálfstyrkingu þar sem tilfinningavinna er tengd öndun sem er undirstaða lífsins. Grunnur Baujunnar er jafn einfaldur og það að vera til. Að vera meðvituð um öndun okkar sem er samofin spennu og slökun líkamans er sá galdur eða sú einfalda staðreynd sem við þurfum að þekkja til að geta haft áhrif á líðan okkar og hegðun.

Annar kostur Baujunnar er að hver og einn er að skoða og vinna með sjálfan sig, ekki til að þóknast neinum öðrum en sjálfum sér.

Baujan er ekki meðferð heldur kennsla í sjálfsvinnu. Hver og einn er í meðferð hjá sjálfum sér með eftirfylgni. Aðferðin er lausnarmiðuð.

Baujan byggir á reynslu og námi skapanda hennar Guðbjargar Thoroddsen (Bauju).

Guðbjörg starfaði sem leikari í 25 ár en jafnframt sem ráðgjafi og kennari. Tilfinninganámskeiðið byggir hún á þeirri kunnáttu og reynslu sem hún hefur aflað sér í þessum störfum.”Leikarar eru endalaust að greina persónur, skoða og vinna með sjálfa sig. Þeir þurfa að geta túlkað aðra persónu og samsamast henni og þurfa því að geyma sína eigin persónu á meðan.” segir hún. “Til að geta gert það þurfa þeir að kunna slökun, anda niður í maga og komast á núllpunkt eins og það er kallað. Þaðan er hægt að skoða tilfinningarnar hlutlaust fram og til baka eins og ekkert sé. Með Baujunni öðlumst við innri ró og vellíðan. Snúið er frá meðvirkni og skyndiorku og orkubrunnurinn er virkjaður.Þegar aðferðin er orðin okkur töm er eins og við séum í stöðugu yoga. Náttúran, allt líf leitar eftir orkujafnvægi til að viðhalda heilbrigði og styrk. Baujan leiðréttir og styrkir eðlilegt orkuflæði líkamans og hjálpar okkur að leita jafnvægis. Hún hjálpar okkur við að sækja orkuna frá slökun, orkubrunninum okkar sem endurnýjar sig stöðugt og er óþrjótandi. Með Baujunni öðlumst við innra jafnvægi. Við leiðréttum orkubúskap líkamans.

Guðbjörg þróaði þessa tækni til sjálfshjálpar og notaði hana á sjálfa sig þegar hún þurfti á að halda og reyndist þessi aðferð henni vel. Síðan hefur sýnt sig að Baujan virðist nýtast flestum þeim sem reyna hana bæði fljótt og vel.